ZEBRA - postup na vybavenie RMA

Pre odoslanie do servisu použite nasledovný postup:

 1. Kontaktujte technické oddelenie firmy BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. na e-mail: servis@bartech.sk a informujte o zariadení, na ktorom sa stala porucha.
 2.  Zabaľte zariadenie a pošlite ho na adresu:
  BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o.
  Servisné oddelenie
  29. augusta 12
  908 51 Holíč
 3. Po prijatí zariadenia do servisného strediska BARTECH bude technikom vypracovaná servisná požiadavka (RMA).
 4. Následne bude zariadenie odoslané do servisného strediska Zebra, kde kvalifikovaný technici vykonajú servis zariadenia.
 5. Po prijatí zariadenia zo servisného strediska Zebra bude zariadenie našimi technikmi skontrolované a preposlané späť zákazníkovi spolu so záznamom o vykonanej oprave

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte servisné stredisko:

Tel: +421 34 668 5634 ; E-mail: servis@bartech.sk