Unitech - postup na vybavenie RMA

Pre odoslanie do servisu použite nasledovný postup:

1. Kontaktujte technické oddelenie firmy BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. na e-mail: servis@bartech.sk a informujte o zariadení, na ktorom sa stala porucha.
2. Následne bude našim technikom vypracovaná servisná požiadavka a vygenerované a zaslané RMA číslo, ktorým je potrebné označiť prepravný box s reklamovaným zariadením.

3. Prepravná služba u Vás vyzdvihne zariadenie a dopraví ho do servisného strediska Unitech, kde kvalifikovaní technici vykonajú servis zariadenia.

4. Po vykonaní opráv bude zariadenie prepravnou službou poslané späť na adresu, kde bolo vyzdvihnuté.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte servisné stredisko Bartech Slovakia:

BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o.
29. augusta 12
908 51 Holíč

Tel: +421 34 668 5634
E-mail: servis@bartech.sk

Alebo priamo servisné stredisko Unitech:

Unitech Europe
Kapitein Hatterasstraat 19
5015 BB Tilburg
The Netherlands

Tel: +31 13 460 9292
E-mail: info@eu.ute.com