Datalogic - postup na vybavenie RMA

Pre odoslanie do servisu použite nasledovný postup:

1. Ak zadávate RMA po prvý raz je nutné sa zaregistrovať.
2. Kliknite na nasledujúci odkaz:

3. V sekcii Not registered? Create a new account kliknite na Register for MyDatalogic, vyplňte údaje a kliknite na Submit registration for myDatalogic. Do kolónky Serial number zadajte sériové číslo hociktorého zariadenia čo vlastníte. Slúži na verifikáciu.

4. Vrátite sa späť na odkaz vyššie a prihlásite sa zadaním e-mailovej adresy a hesla.

5. Na online RMA sa dostanete kliknutím na link EASEOFCARE v sekcii myServices.

6. V kroku 1 treba zadať sériové číslo zariadenia, dôvod prečo ho posielate na opravu a kliknúť na Find. Takto môžete pridať viacero zariadení.

7. V prípade, že je Vaše zariadenie v záruke prejdite na bod 8. V pripade, že nie označte Accept Estimate ak súhlasíte s cenovou ponukou vygenerovanou systémom (odhad). Ak nesúhlasíte označte Request quote a ponuka Vám bude zaslaná po diagnostike zariadenia. Kliknite na Add Product and Continue.

8. V stĺpcoch Additional Notes a Attachments môžete dopísať dodatočné informácie, alebo vložiť prílohu nie väčšiu ako 5Mb. Potom kliknete na Done Adding Product Information - Next >

9. Na ďalšej obrazovke máte možnosť viacerými spôsobmi vyberať adresu kam sa má opravené zariadenie poslať a kliknete na Next.

10. Krok 3, opäť môžete zadať doplňujúce informácie, tzv. PO číslo a súhlas s účtovaním poplatkov za opravy mimo záruky. Kliknite na Finished! Submit RMA Request.

11. Elektronickou poštou Vám príde RMA dokument ktorý, si vytlačíte a priložíte k zariadeniu. Teraz môžete na adresu v ľavom hornom rohu poslať zariadenie.

12. Po vykonaní servisných prác Vám bude zariadenie zaslané späť na adresu, ktorú ste zadali počas vypĺňania RMA požiadavky.

Na stránkach Datalogic môžete ďalej svoje zariadenie sledovať, v akom štádiu sa momentálne nachádza.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne svojho zariadenia môžete kontaktovať servisné stredisko na adrese z RMA dokumentu, ktorý Vám bol zaslaný e-mailom.